Declaraţia 600 – PFA – 2016

Persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente şi care sunt şi salariate, nu mai sunt scutite de plata contribuţiei la pensie.
Declaraţia 600 se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, care îndeplinesc următoarele condiţii, după caz:
a) venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real;
Important! Baza de calcul minima pentru CAS este 938 lei (35% x 2.681 lei salariul mediu brut din 2016). Toate PFA-urile care in 2015 au obtinut un venit net lunar de peste 938 lei (sau anual de 938*12=11.256 lei), sunt obligate sa se inregistreze cu declaratia 600 in sistemul public de pensii. (Atentie la calculul venitului net – acesta include cheltuielile cu asigurarile sociale – pensie si sanatate).
b) venitul lunar estimat a se realiza depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real şi îşi încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real;
Important!Daca venitul pe care il estimezi este mai mic decat 938 lei pe luna, respectiv 11.256 lei pe an, nu esti obligat sa depui declaratia 600. In 2017, la regularizare vei fi obligat sa platesti CAS daca venitul net obtinut depaseste baza de calcul minima, respectiv 938 lei pe luna sau 11.256 lei pe an.
c) valoarea lunară a normelor de venit obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecţiilor prevăzute depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe bază de norme de venit.
Important! Norma de venit poate fi redusa sau majorata in functie de mai multe criterii. Daca prin aplicarea corectiilor, norma de venit este redusa sub baza minima de calcul de 938 lei lunar sau 11.256 lei anual, PFA si II nu sunt obligate la inregistrarea in sistemul public de pensii si nu depun declaratia 600.
Verifica la sfarsitul tabelului din judetul in care iti desfasori activitatea daca norma de venit este majorata sau redusa. http://gestiunepfa.ro/norme-de-venit-2016/
La alegere cota de calcul a CAS este fie contributia individuala de 10,5% fie contributia integrala de 26,3%. Opțiunea de a plăti cota integrală nu va mai putea fi anulată în cursul anului respectiv, ci numai în anul următor.
Cota de 10,5%, nu asigură un stagiu complet de cotizare pentru pensie, ci doar o treime din acesta. În cazul în care doresti să beneficieze de o pensie întreagă, opteaza spentru cota integrala de 26,3%.
Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari.
Declaraţia 600 se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.
Declaraţia se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege.
Descarca declaratia de aici: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_600_2016.pdf
Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz, dar nu mai tariu de 31 Ianuarie 2016.
Articol preluat de pe gestiunepfa.ro